Agenda

Algemene ledenvergadering

Vrijdag 1 oktober 2021 19:00 uur

Het bestuur van de DBVU nodigt haar leden, maar zeker ook andere geïnteresseerden uit om de eerste Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 oktober 2021 om 19:00 uur bij te wonen.

Deze vindt plaats in CBA Amersfoort, Dodeweg 31, 3832 RE Leusden.

 

Agenda Algemene ledenvergadering

  1. Opening

  2. Introductie Bestuursleden

  3. Doelstellingen en verwachtingen

  4. Gastspreker

  5. Bespreken doelstellingen

  6. Rondvraag

  7. Sluiting

  8. Borrel & netwerken

 

U kunt zich aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering door een email te sturen naar contact@dbvu.nl. U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding.

 

Later ontvangt u een formulier met onze doelstellingen, wij willen u vragen deze te ranken en terug te sturen. Deze uitslagen zullen wij tijdens de vergadering bespreken.

 

Tot 1 oktober!

 

Met vriendelijke groet,

Pieter Dekker

Voorzitter DBVU